Предложения за безопасно съхранение на капсулите с течен перилен препарат

  • на висок рафт
  • в затворен шкаф
  • с обезопасител

Присъединете се към кампанията

Предайте посланието

Покажете вашата подкрепа - публикувайте символа за безопасна употреба във вашия профил. Споделете кампанията във Facebook, Twitter, Pinterest и Whatsapp, с който да покажете вашата подкрепа!

Запознайте родителите, детегледачите и приятелите си с необходимостта от осигуряването на безопасност за децата. Изпратете имейл. Ангажирайте приятелите си.


Кажете на приятел

Помогнете ни да информираме останалите хора като разпространите тези важни съобщения.

Safe Use instructions
В случай на инцидент (PDF)

Въпроси и отговори

В този раздел са дадени отговори на най-често задаваните въпроси.
За повече информация относно безопасната употреба на детергенти и продукти за поддръжка, посетете www.cleanright.eu

Организатори на кампанията

Паневропейската кампания „Дръжте капсулите далеч от деца“ е по инициатива на A.I.S.E., Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и поддържащи продукти, от името на производителите на детергенти.  A.I.S.E. е получила подкрепата на широк кръг национални асоциации.

Списък с партньори (PDF)

Вие сте партньор?
Изтеглете набора от инструменти за
кампанията тук.

Спонсори
Партньори
Кампанията "Дръжте капсулите далеч от деца" е отворена за партньорство с търговци, доставчици и институционални организации

Контакт

Gergana Andreeva

Bulgarian National Association of Essential Oils, Perfumery and Cosmetics