Въпроси и отговори

В1. Какъв е проблемът?

О1. – През последните години са се случили няколко инцидента, при които малки деца са успели да достигнат капсули с течен перилен препарат. Няколко от тези инциденти са сериозни, като при някои деца дори е било необходимо да прекарат известно време в болница, за да се възстановят. Капсулите с течен перилен препарат са безопасни, когато се използват и съхраняват според указанията. Ако децата обаче получат достъп до капсула, са възможни инциденти поради експозицията на децата на съдържанието на капсулата. Това важи с особена сила за прохождащи деца, които обикновено слагат почти всичко в устата си. Ето защо капсулите с течен перилен препарат трябва винаги да се съхраняват далече от достъп на деца, преди и след употреба.

В2. Какви са възможните ефекти от случайно поглъщане на продукта?

О2. – При случайно поглъщане, течният перилен препарат вероятно ще предизвика реакция на повръщане (наричана от лекарите „силно еметично действие“). В зависимост от погълнатото количество, това може да доведе до пристъпи на силно повръщане, понякога продължаващи с часове. Възможни са усложнения, ако по време на тези пристъпи детето случайно вдиша по време на повръщане, като това може да наложи постъпване в болница. В случай на поглъщане се обадете на центъра по токсикология или потърсете медицинска помощ. Ако детето е погълнало известно количество препарат и не повръща, не се опитвайте да предизвикате повръщане.

В3. Какви са възможните ефекти от случайно попадане на продукта в очите или по кожата?

О3. – Попадането в очите може да предизвика сериозно раздразнение. То може да бъде особено болезнено, когато се случи. Ето защо е много важно внимателно да изплакнете очите с вода в продължение на няколко минути, за да отстраните напълно препарата. При инцидентите, докладвани досега, не се наблюдава дългосрочно увреждане на очите след попадане на течен перилен препарат от капсули в очите. Попадането на препарат върху кожата може да доведе до кожно раздразнение, особено ако препаратът остане в контакт с кожата за продължителен период. В тези случаи също е необходимо обилно изплакване на кожата. Освен това, трябва да се обадите на центъра по токсикология или да потърсите медицинска помощ.

В4. Защо капсулите имат такива ефекти върху здравето?

О4. – Течният перилен препарат в капсулите за пране е силно концентриран, тъй като една капсула съдържа цялото количество съставки на перилен препарат, необходими за изпиране на заредена перална машина. Когато детето захапе капсулата, водоразтворимият филм, в който се съдържа перилният препарат, може да се скъса и съдържанието му да изтече. Поради високата концентрация, това може да доведе до сериозни реакции, като силно повръщане или раздразнение.

5. Какво да направите ако капсулите са слепнали една за друга? 

О5. – Винаги използвайте капсулите с течен перилен препарат със сухи ръце, защото ако в опаковката проникне влага, капсулите може да се залепят една за друга. [Не разделяйте слепнали една за друга капсули.] 

Капсулите с течен перилен препарат са изработени от биоразградимо и 100% водоразтворимо фолио, което бързо се разтваря при пране. Това означава, че влагата и високата влажност на въздуха извън пералнята не са желателни. В подобни условия капсулите се слепват или се разтварят извън пералнята.

Поради тази причина: 

• Винаги използвайте капсулите със сухи ръце 

• Затваряйте опаковката и съхранявайте на подходящо място

• Не съхранявайте във влажна среда.  

 

Ако капсулите са слепнали една за друга: 

• Не ги разделяйте слепналите капсули, тъй като съществува риск течността да попадне в очите или устата; 

• Не пробивайте, не разкъсвайте и не режете капсулите; 

• Ако капсулите са слепнали една за друга, може да поставите най-много две капсули едновременно в пералнята или да се свържете с производителя. 

В6. Какво правят производителите на детергенти за предотвратяване на такива инциденти?

О6. – Производителите на капсули с течен перилен препарат се отнасят много сериозно към безопасността на потребителите. Освен промени в продукта и в опаковката, те дават насоки на всичките си опаковки с жълт етикет и чрез активни информационни кампании, като паневропейската кампания на A.I.S.E. „Дръжте капсулите далеч от деца“, както и този уебсайт на няколко езика.

Тъй като са ангажирани с безопасността на потребителите, европейските производители на детергенти постоянно въвеждат съществени мерки за предпазване от инциденти. Същевременно, производителите посочват, че както всеки друг препарат, капсулите с течен перилен препарат трябва да се съхраняват на безопасно място преди и след употреба, тъй като те трябва винаги да бъдат далече от достъп на деца. Текущото информиране на потребителите е от ключово значение за допълнително осигуряване на безопасната употреба на капсулите с течен перилен препарат.

Кампанията на A.I.S.E. „Дръжте капсулите далеч от деца“ се подкрепя от Европейския алианс за детска безопасност и над 20 партньора в Европа, в т.ч. министерства, центрове по токсикология и асоциации по безопасността.