Anvisningar för säker användning (PDF)

Därför måste du vara så försiktig med kapslarna

Kapslar med flytande tvättmedel är en bekväm tvättuppfinning. De har tillverkats genom att alla aktiva ingredienser i ett flytande tvättmedel har placerats i en liten kapsel. Kapseln löses upp inuti tvättmaskinen och frigör tvättmedlet.

Tvättkapslar är helt ofarliga när de används i enlighet med anvisningarna på förpackningen. Du kommer aldrig i kontakt med tvättmedlet som finns inuti kapseln. Tvättmedlet är starkare än vanligt koncentrerat flytande tvättmedel. Eftersom all tvättstyrka finns i en sådan liten dos, har den faktiskt dubbelt så hög koncentration. Av säkerhetsskäl är kapslarna utformade att stå emot ett visst tryck och inte lösas upp för snabbt, men om ett barn tar kapseln i munnen och biter kan den vattenlösliga film som innehåller tvättmedlet gå sönder. Det innebär att kapselns innehåll rinner ut. Detta kan leda till allvarliga kräkningar eller hudirritation som kan skada barnet.

Vi vet ju att små barn stoppar nästan allt de får tag på i munnen. Det är därför det är så viktigt att se till att barn aldrig få tag på kapslarna med flytande tvättmedel. Inte medan produkten förvaras. Inte heller medan du tvättar. Håll alltid kapslar borta från barnen.

Utom räckhåll (och synhåll)

Förvara alltid paketet som innehåller kapslarna med flytande tvättmedel på ett ställe som barnet inte når upp till. Det bästa är om det inte syns. Du kan läsa mer om att förvara kapslar säkert här. Förvara alltid kapslarna i den ursprungliga förpackningen och var noga med att stänga paketet ordentligt.

Se upp med snabba små fingrar

När du ska tvätta och tar en kapsel ur paketet, bör du göra till vana att stänga det med en gång. Ett barn kan annars lyckas få tag på en kapsel ur det öppna paketet inom bråkdelen av en sekund. Barn älskar att imitera vuxna. Så om du nyss tog en kapsel ur paketet, är det inte svårt att räkna ut vad barnet också vill göra!

Lägg därefter kapseln direkt i tvättmaskinstrumman och stäng luckan omedelbart, även om du bara ska lämna maskinen i en sekund för att hämta det som ska tvättas. Barn är oerhört snabba när de vill ha tag i något som de tycker verkar spännande. Som exempelvis en kapsel med flytande tvättmedel inuti tvättmaskinen. Eller ovanpå den. Eller ovanpå smutstvätten i tvättkorgen. Ha därför som regel att aldrig lämna tvättkapseln utanför paketet eller utanför den stängda tvättmaskinen, även om det är under en ytterst kort tid.

Och det är ju självklart att du aldrig ska ge en kapsel med flytande tvättmedel till ett barn för att det ska hjälpa till med tvätten eller leka med den. Om du råkar tappa en kapsel på golvet måste du plocka upp den omedelbart. Om du behöver slänga en kapsel av någon anledning, måste du se till att barnet inte kan få tag på den i sophinken.

När du har lagt tvättkapseln i tvättmaskinstrumman får du inte glömma att ställa tillbaka paketet på sin säkra förvaringsplats, samt att stänga barnlåset på skåpet om du inte har någon högt placerad förvaringsplats.

Sammanfattning

Kapslar med flytande tvättmedel kan vara farliga om små barn får tag på dem. Barnen kan skadas allvarligt. Se till att barnet aldrig får chansen att få tag på en kapsel. Förvara kapslarna i sin ursprungliga förpackning – som ska vara ordentligt stängd – på en plats som barnet inte kan nå. När du tvättar stänger du förpackningen direkt efter att du har tagit ut en kapsel och ser till att barnet inte kan vidröra kapseln – inte ens under bråkdelen av en sekund.