Inicjatywa branży środków czystości mająca na celu zapewnienie bezpiecznego stosowania kapsułek do prania z płynnymi detergentami w Europie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze trzymaj kapsułki do prania z płynnymi detergentami poza zasięgiem dzieci

Kapsułki do prania z płynnymi detergentami zapewniają wygodne dozowanie odpowiedniej dla Twoich potrzeb ilości detergentu. Są stosowane codziennie przez miliony konsumentów. Stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użycia znajdującą się na opakowaniu nie stwarzają zagrożenia. Przed i po każdym użyciu opakowanie z kapsułkami należy umieścić w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.Producenci kapsułek bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Wskazówki umieszczone na opakowaniu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twojej rodzinie podczas stosowania ich produktów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Używając kapsułek do prania z płynnymi detergentami przestrzegaj poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznego stosowania:

- Zawsze czytaj etykietę
- Przed dotknięciem kapsułek do prania z płynnym detergentem upewnij się, że masz suche ręce
- Nie przebijaj, nie rozrywaj i nie przecinaj kapsułek do prania z płynnymi detergentami
- Wkładaj kapsułki  bezpośrednio do bębna pralki  przed umieszczeniem w nim pranej bielizny / odzieży.
- Zawsze zamykaj pokrywkę pudełka lub torebkę oraz przechowuj poza zasięgiem dzieci

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać.
 • Szczelnie zamykać pokrywę.
 • Szczelnie zamykać torebkę.
 • Nie dotykać produktu mokrymi rękami.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku kontaktu z zawartością kapsułki

- Zachowaj spokój
- Znajdź na etykiecie wskazówki na temat postępowania w takim przypadku i postępuj według nich.

W przypadku dostania się do ust:

- Nie dopuść do połknięcia zawartości kaspułki
- Nie wywołuj wymiotów (które mogą pogorszyć sytuację)
- Nie podejmuj samodzielnego leczenia
- Skontaktuj się z lekarzem

W przypadku kontaktu z oczami lub skórą:

- Dokładnie opłucz czystą wodą zanieczyszczoną powierzchnię skóry lub oczy
- W przypadku zanieczyszczenia oczu wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są używane
- Jeżeli podrażnia lub ból nie ustępuje, skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem toksykologicznym bądź udaj się do szpitala.

Ośrodki toksykologiczne

> Kraków
> Gdansk
Poznań
Warszawa: 

Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa
ul. Piłsudskiego 33; 05-074 Halinów
tel. 607 218 174; fax: 22 789 97 05
okzit@burdpi.pol.pl

Telefony alarmowe:
607 218 174

Województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie oraz lubelskie

 

 

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W nagłych wypadkach

Przygotuj dla lekarza odpowiedzi na następujące pytania:

- Jaki produkt został połknięty lub dostał się do oczu?
- Jaka ilość produktu została połknięta lub dostała się do oczu?
- Kiedy produkt został połknięty lub dostał się do oczu?
- Jakie są objawy ?
- Jakie działania podjęto udzielając pierwszej pomocy ?
- Jaki jest wiek i/lub waga pacjenta?
- Stwierdzone alergie ?

Rozpowszechnij informację

Dołącz do naszej kampanii

Pokaż swoje wsparcie - dodaj znaczek bezpiecznego stosowania do swojego profilu

Udostępnij kampanię na Facebooku, Twitterze lub Pintereście i zdobądź znaczek, aby pokazać swoje wsparcie!

Poinformuj znajomych o kampanii

Wyślij e-mail do innych rodziców i opiekunów.


Pomóż nam poinformować innych rodziców i opiekunów!

Wydrukuj broszurę i rozdaj ją w swoim biurze, przedszkolu lub gabinecie pediatry.


Partnerzy

Partnerzy kampanii

Ogólnoeuropejska kampania „Trzymaj kapsułki  poza zasięgiem  dzieci” postała z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. w imieniu branży środków czystości.

A.I.S.E. jest wspierane przez rozległą sieć krajowych stowarzyszeń: w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Kampania „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci” jest wspierana przez:

 • Główny sponsor
 • Główny sponsor
 • Sponsor
 • Główny sponsor

Organizatorzy kampanii „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci” chętnie nawiążą współpracę ze sprzedawcami detalicznymi, dostawcami i organizacjami krajowymi

 • Supporter

  Organizacja Krajowa
 • Supporter

  Organizacja Krajowa
 • Supporter

  Organizacja Krajowa