Iniciativa průmyslu čisticích prostředků na podporu bezpečného používání kapslí s tekutými pracími prostředky v Evropě.

Bezpečnostní tipy

Kapsle s tekutými pracími prostředky vždy uchovávejte mimo dosah dětí

Kapsle s tekutými pracími prostředky jsou produkty, které vám pomáhají používat přesně to správné množství pracího prostředku pro potřeby vašeho praní; denně je používají miliony spotřebitelů.I když jsou – jak je uvedeno na obalu výrobku – při správném použití bezpečné, před a po použití je uchovávejte na bezpečném místě a vždy mimo dosah dětí.Společnosti, které tyto produkty na trh uvádějí, berou vaši bezpečnost velmi vážně, proto je na jejich obalech uváděn návod, aby bylo zajištěno bezpečné používání jejich produktů ve vaší rodině.

Bezpečnostní tipy

U kapslí s tekutým pracím prostředkem použijte následující doporučení pro bezpečné používání:

- Vždy si přečtěte etiketu
- Při manipulaci s kapslemi s tekutým pracím prostředkem se ujistěte, zda máte suché ruce
- Kapsle s tekutým pracím prostředkem nikdy nepropichujte, nelámejte je, ani je nerozřezávejte
- Vložte kapsle přímo do bubnu pračky
- Víko nebo sáček vždy náležitě uzavřete a uložte je mimo dosah dětí

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.
 • Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.
 • Víčko důkladně zavřete.
 • Sáček důkladně zavřete.
 • Používejte se suchýma rukama.

Bezpečnostní tipy

V případě zasažení

- Zůstaňte v klidu
- Na štítku naleznete nouzové informace 
- Postupujte podle pokynů pro první pomoc na kapslích s tekutým pracím prostředkem:

V případě požití: 

- Nepožívejte žádné kapaliny
- Nevyvolávejte zvracení (protože byste tím mohli případ zhoršit) 
- Nezahajujte samoléčbu
-Volejte lékaře

V případě zasažení očí nebo pokožky: 

- Důkladně opláchněte čistou vodou
- Okamžitě vyjměte kontaktní čočky (pokud je pacient nosí) 
- Pokud podráždění nebo bolest přetrvávají, kontaktujte lékaře

V případě jakýchkoli pochybností zavolejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko, nebo jeďte do nemocnice.

Toxikologická informační střediska:

> Praha

Bezpečnostní tipy

V případě nouze

Buďte připraveni poskytnout lékaři následující informace:

- Jaký produkt byl požit nebo se dostal do očí
- Kolik produktu bylo požito nebo se dostalo do očí
- Kdy byl výrobek požit nebo se dostal do očí
- Příznaky
-Jaká forma první pomoci byla poskytnuta
-Věk a hmotnost pacienta
-Známé alergie

Pošlete to dál

Přidejte se k nám v kampani

Podpořte nás – přidejte si pečeť bezpečného použití do svého profilu

Sdílejte kampaň na Facebooku, Twitteru nebo Pinterestu a získejte pečeť, abyste svou podporu ukázali!

Upozorněte vaše přátele na tuto kampaň

Pošlete e-mail dalším rodičům a pečovatelům.


Prosíme, pomozte nám informovat ostatní rodiče a pečovatele!

Jednoduše vytiskněte leták a vystavte ho ve vaší kanceláři, školce, jeslích nebo v čekárně u pediatra.


Partneři

Zákulisí kampaně

Pan-evropská kampaň „Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí“ je iniciativou A.I.S.E., mezinárodního sdružení výrobců mýdel, čisticích a pracích prostředků, v zastoupení průmyslu čisticích prostředků.

A.I.S.E. je podporováno širokou sítí národních asociací, včetně ČSZV v České republice.

Kampaň „Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí“ je podporována:

 • Hlavní sponzor
 • Hlavní sponzor
 • Sponzor
 • Hlavní sponzor

Kampaň Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí uvítá mnohá partnerství od prodejců, dodavatelů a charitativních organizací

 • Supporter

  Charitativní Organizace