Návod na bezpečné použitie (PDF)

Ako kontaktovať toxikologické centrum

Národné toxikologické informačné centrum 421 2 5477 4166

Vysoko koncentrovaný prací prostriedok

Batoľatá zvyknú dávať takmer všetko do úst, je to ich spôsob ako objavovať svet. To môže nastať aj v prípade, že sa dostanú ku kapsule s tekutým pracím prostriedkom. Ak sa dieťa zahryzne do kapsule s tekutým pracím prostriedkom, vodou rozpustný film, ktorý obaľuje prací prostriedok, sa môže roztrhnúť. Kapsula vtedy môže uvoľniť svoj obsah. To môže mať za následok silné zvracanie alebo podráždenie, a tak dieťaťu ublížiť. Dôvodom je, že prací prostriedok je silne koncentrovaný. V skutočnosti jediná kapsula obsahuje prací prostriedok potrebná pre celú dávku prania. Prací prostriedok vo vnútri kapsule je dvakrát silnejší ako bežný koncentrovaný tekutý prací prostriedok.

Silné zvracanie

Ak dieťa požije obsah kapsuly s tekutým pracím prostriedkom, či už veľa, alebo málo a s alebo bez zjavných zdravotných následkom, vždy sa obráťte na toxikologické centrum alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Je pravdepodobné, že požitie pracieho prostriedku vyvolá u dieťaťa zvracanie. V závislosti od požitého množstva môže byť zvracanie naozaj silné a môže sa opakovať počas niekoľkých hodín. Ak ale dieťa nevracia, zvracanie nevyvolávajte.

Dobre opláchnite

Ak je kapsula roztrhnutá, jej obsah sa môže dostať dieťaťu do očí alebo zasiahnuť pokožku. To môže spôsobiť silné podráždenie. Ako prvé je treba miesto opatrne opláchnuť vodou počas niekoľkých minúť. Je to dôležité pre úplné odstránenie pracieho prostriedku. Mali by ste zároveň kontaktovať toxikologické centrum alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak kontaktujete toxikologické centrum alebo vyhľadáte lekársku pomoc

Keď kontaktujete zdravotníkov, budú potrebovať informácie o udalosti, o produkte a o pacientovi, aby vám vedeli poskytnúť správnu radu:

  • Kedy sa to stalo?
  • Aké sú príznaky?
  • Aké úkony prvej pomoci ste vykonali?
  • Aký je vek a/alebo váha dieťaťa?
  • Má dieťa nejaké známe alergie?
  • Aké množstvo bolo prehltnuté, zasiahlo oči alebo pokožku? Ak išlo o celú kapsulu, je to pravdepodobne okolo 25-30 mililitrov.
  • Aká je značky produktu?
  • Majte po ruke originálne balenie produktu alebo etiketu.