Otázky a odpovede

OT1. O aký problém ide?

OD1. - V priebehu posledných rokov došlo k viacerým nehodám, kedy sa malé deti dostali ku kapsuliam s tekutým pracím prostriedkom. Niekoľko z týchto nehôd bolo vážnych, niektoré deti museli dokonca nejaký čas pobudnúť v nemocnici, aby sa zotavili. Kapsule s tekutým pracím prostriedkom sú bezpečné, ak sa používajú a uskladňujú v súlade s pokynmi. No v prípade, že sa deti dostanú ku kapsule, môže dôjsť k nehode, keďže môžu byť vystavené jej obsahu. Týka sa to predovšetkým batoliat, ktoré majú tendenciu vkladať si všetko do úst. Z tohto dôvodu je nutné skladovať kapsule s tekutým pracím prostriedkom mimo dosahu detí a to pred aj po použití.

OT2. Aké sú možné dôsledky náhodného požitia produktu?

OD2. - V prípade náhodného požitia kapsula s tekutým pracím prostriedkom pravdepodobne vyvolá zvracanie (lekári to nazývajú "silný emetický účinok"). V závislosti od požitého množstva môže nastať viacero epizód silného zvracania, ktoré môže trvať niekoľko hodín. Ak pri tom dieťa náhodou zvratky vdýchne, môžu nastať komplikácie, ktoré si vyžiadajú nemocničnú liečbu. V prípade požitia kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dieťa požilo čistiaci prostriedok ale nevracia, nevyvolávajte zvracanie.

OT3. Aké sú možné dôsledky náhodného vystavenia očí alebo pokožky pôsobeniu produktu?

OD3. - Zasiahnutie očí môže mať za následok vážne podráždenie. Ak k tomu dôjde, môže to byť extrémne bolestivé. Preto je veľmi dôležité opatrne vyplachovať oči vodou počas niekoľkých minút, až do úplného odstránenia pracieho prostriedku. Pri doteraz hlásených nehodách nebolo pozorované dlhodobé poškodenie očí po zasiahnutí obsahom kapsuly s tekutým pracím prostriedkom. Zasiahnutie pokožky môže viesť k jej podráždeniu, a to najmä ak je prací prostriedok v kontakte s pokožkou dlhší čas. V týchto prípadoch sa tiež vyžaduje dôkladné opláchnutie pokožky vodou. Zároveň kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

OT4. Prečo majú kapsule až taký vplyv na zdravie?

OD4. - Prací prostriedok v kapsuliach je vysoko koncentrovaný, keďže jediná kapsula obsahuje prací prostriedok potrebná pre celú dávku prania. Ak dieťa zahryzne do kapsule, vodou rozpustný film, ktorý obaľuje prací prostriedok, sa môže pretrhnúť a uvoľniť svoj obsah. Z dôvodu vysokej koncentrácie to môže mať za následok silné reakcie ako sú silné zvracanie alebo podráždenie.

5. Čo by ste mali robiť, ak sú kapsuly zlepené?

OD5. - Kapsuly s tekutím pracím prostriedkom vždy používajte so suchými rukami, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do obalu, pretože by sa mohli navzájom zlepiť. Kapsuly s tekutým pracím prostriedkom sú vyrobené z biologicky odbúrateľného 100% vo vode rozpustného filmu, ktorý sa v pracom cykle rýchlo rozpustí. To znamená, že vlhkosť ani vlhké podmienky mimo prania nie sú žiaduce. Takéto podmienky môžu dokonca viesť k tomu, že sa kapsuly zlepia alebo rozpustia mimo pračky.  

Ako dôsledok: 

• Kapsuly používajte vždy so suchými rukami

• Zatvorte baleni a uložte ho na správne miesto

• Neskladujte vo mokrom/vlhkom prostredí.

V prípade, že sú kapsuly zlepené: 

• Zlepené kapsuly neroztrhajte, pretože by mohlo hroziť zasiahnutie očí alebo úst

• Kapsuly neprepichujte, nelámte a nerežte

• Ak sú kapsule zlepené, môžete v stroji použit až dve uviaznuté kapsuly alebo sa obráťte na výrobcu

OT6. Čo robia výrobcovia pracích a čistiacich prostriedkov, aby predišli podobným nehodám?

OD6. - Výrobcovia kapsúl s tekutým pracím prostriedkom berú bezpečnosť svojich zákazníkov veľmi vážne. Okrem úpravy produktu a balenia poskytujú tiež poučenie na balení v podobe žltého políčka a prostredníctvom proaktívnych komunikačných kampaní, akou je pan-európska A.I.S.E. Iniciatíva “Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí”, vrátane tejto viacjazyčnej webstránky.

Verní starostlivosti o bezpečnosť zákazníka, európski výrobcovia čistiacich a pracích prostriedkov zavádzajú dôležité opatrenia, ktoré majú zabrániť nehodám. Zároveň upozorňujú, že rovnako ako ktorýkoľvek iný čistiaci prostriedok, aj kapsule s tekutým pracím prostriedkom je treba uschovávať na bezpečnom mieste pred aj po použití, keďže musia byť vždy uložené mimo dosahu detí. Pretrvávajúce vzdelávanie zákazníkov je nevyhnutné pre ďalšie zlepšovanie bezpečnosti pri používaní kapsúl s tekutým pracím prostriedkom.

A.I.S.E. Iniciatíva "Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí" má podporu Európskej aliancie pre bezpečnosť detí a viac ako 20 partnerov v Európe vrátane ministerstiev, toxikologických centier a bezpečnostných združení.