Vprašanja in odgovori

V1. Za kakšno težavo gre?

O1. – V preteklih letih se je nekajkrat pripetila nesreča, ko je majhen otrok prišel do kapsul s tekočim detergentom za perilo. Nekaj nesreč je bilo hudih in nekaj otrok je moralo nekaj časa preživeti v bolnišnici, da so okrevali. Ob uporabi in shranjevanju v skladu z navodili so kapsule s tekočim detergentom za perilo varne. Toda če otroci dobijo dostop do kapsule, lahko pride do nesreče, saj so lahko izpostavljeni vsebini. To je posebno zaskrbljujoče pri malčkih, ki dajo domala vse v usta. Zato je treba kapsule s tekočim detergentom za perilo pred uporabo in po njej vedno hraniti nedosegljive otrokom.

V2. Kakšni so možni učinki naključnega zaužitja izdelka?

O2. – V primeru zaužitja bo tekoči detergent verjetno sprožil bruhanje (kar zdravniki poimenujejo »močan emetični učinek«). Odvisno od zaužite količine lahko to povzroči več epizod hudega bruhanja, kar včasih lahko traja več ur. Če otrok med bruhanjem aspirira vsebino, lahko pride do zapletov, zaradi katerih bo morda potrebno zdravljenje v bolnišnici. V primeru zaužitja pokličite center za zastrupitve ali poiščite zdravniško pomoč. Če je otrok zaužil detergent in ne bruha, ne poskušajte izzvati bruhanja.

V3. Kakšni so možni učinki naključne izpostavljenosti oči ali kože?

O3. – Izpostavljenost oči lahko povzroči hudo draženje. To je lahko zelo boleče. Zato je zelo pomembno, da pazljivo nekaj minut izpirate oči, da se odstrani ves detergent. V doslej sporočenih neželenih dogodkih ni bila ugotovljena dolgoročna poškodba oči zaradi izpostavljenosti kapsulam s tekočim detergentom za perilo. Izpostavljenost kože lahko povzroči draženje kože, zlasti če ostane detergent dlje časa v stiku s kožo. Tudi v teh primerih je potrebno temeljito izpiranje kože. Pokličite center za zastrupitve ali poiščite zdravniško pomoč.

V4. Zakaj so kapsule škodljive za zdravje?

O4. – Tekoči detergent v kapsulah za pranje perila je zelo koncentriran, ker ena sama kapsula vsebuje polno količino sestavin detergenta, potrebnih za eno pranje perila. Ko otrok ugrizne v kapsulo, lahko v vodi topna folija, v kateri je detergent, poči in povzroči iztekanje vsebine. Zaradi visoke koncentracije lahko to povzroči močne reakcije, kot sta hudo bruhanje in draženje.

V5. Kaj morate narediti, če se kapsule sprimejo? 

Vedno uporabite kapsule tekočega detergenta s suhimi rokami, da preprečite vnos vlage v pakiranje, saj lahko to povzroči njihovo sprijetje. Kapsule tekočega detergenta za perilo so izdelane iz 100-odstotno vodotopne folije, ki se hitro razgradi med pralnim ciklom. To pomeni, da vlaga in vlažne razmere zunaj pranja niso zaželene. Take razmere bi lahko povzročile sprijetje ali raztapljanje kapsul zunaj pralnega stroja.

Zato: 

• Vedno uporabite kapsule s suhimi rokami.

• Zaprite pakiranje in ga hranite na ustreznem mestu. 

• Ne hranite v mokrem/vlažnem okolju.  

V primeru sprijetih kapsul: 

• Ne trgajte sprijetih kapsul, saj lahko pride do razlitja v oči ali usta. 

• Ne prebadajte, trgajte ali režite kapsul. 

• Če se kapsule sprimejo, lahko v pralni stroj položite tudi dve kapsuli ali se obrnite na proizvajalca.

V6. Kaj lahko industrija detergentov naredi za preprečevanje tovrstnih nesreč?

O6. – Proizvajalci kapsul s tekočim detergentom za perilo jemljejo varnost svojih uporabnikov zelo resno. Poleg sprememb izdelka in pakiranja nudijo napotke na vseh svojih pakiranjih v rumenem polju in prek proaktivnih komunikacijskih kampanj, kot je vseevropska kampanja združenja A.I.S.E. »Kapsule skrijte pred otroki«, vključno s tem večjezičnim spletnim mestom.

Evropska industrija detergentov je zavezana varnosti potrošnikov, zato nenehno uvaja pomembne ukrepe za zaščito pred neželenimi dogodki. Industrija hkrati opozarja, da je treba kapsule s tekočim detergentom za perilo, podobno kot vse druge detergente, shranjevati na varnem mestu pred uporabo in po njej, saj jih je treba vedno hraniti nedosegljive otrokom. Nenehno izobraževanje potrošnikov je ključno za nadaljnje spodbujanje varne uporabe kapsul s tekočim detergentom za perilo.

Pobudo združenja A.I.S.E. »Kapsule skrijte pred otroki« je podprlo Evropsko združenje za varnost otrok in več kot 20 partnerjev v Evropi, vključno z ministrstvi, centri za zastrupitve in združenji za varnost.