I händelse av olycksfall (PDF)

Så här kontaktar du giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen 010 456 6700

Superkoncentrerat tvättmedel

Små barn utforskar världen genom att stoppa nästan allting i munnen. Detta kan också hända om de får tag på en kapsel med tvättmedel. Om ett barn biter i en kapsel med flytande tvättmedel kan den vattenlösliga filmen som omsluter tvättmedlet gå sönder. Det innebär att kapselns innehåll rinner ut. Detta kan leda till allvarliga kräkningar eller hudirritation som kan skada barnet. Det beror på att tvättmedlet är mycket koncentrerat. Faktum är att en enda liten kapsel med flytande tvättmedel innehåller allt tvättmedel som behövs för en tvätt. Det flytande tvättmedlet inuti kapseln är dubbelt så starkt som vanligt koncentrerat flytande tvättmedel.

Kraftiga kräkningar

Om ett barn har svalt innehållet i en tvättkapsel, oavsett om det är lite eller mycket och med eller utan symptom, ska du alltid ringa giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det troliga är att barnet börjar kräkas. Beroende på hur mycket som har svalts, kan kräkningarna vara mycket kraftiga och pågå under flera timmar. Men om barnet inte kräks ska du inte tvinga fram det.

Skölj noga

Om en kapsel går sönder kan innehållet hamna i barnets ögon eller på huden. Detta kan orsaka allvarlig irritation. Det första du gör är att skölja försiktigt med vatten i flera minuter. Detta är viktigt för att få bort allt tvättmedel. Du bör även ringa giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen.

När du ringer giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen

Om du kontaktar den medicinska rådgivningen kommer de att behöva veta vad som har hänt, samt få information om produkten och om patienten så att de kan ge bästa möjliga råd:

  • När hände det?
  • Vilka symptom finns?
  • Vilka första hjälpen-åtgärder har vidtagits?
  • Vad är barnets ålder och vikt?
  • Har barnet några kända allergier?
  • Hur mycket har svalts, eller stänkt i ögonen eller på huden? Om hela kapseln är borta är det förmodligen cirka 25–30 milliliter.
  • Vilket märke är det på produkten?
  • Se till att du har produktens ursprungliga förpackning eller etikett tillgänglig.