U hitnom slučaju (PDF)

Kako kontaktirati Centar za kontrolu trovanja

Nacionalni centar za kontrolu trovanja 381 11 3608 440

Super-koncentrovani deterdžent

Deca koja počinju da hodaju stavljaju skoro sve u usta, ona tako istražuju svet. To se takođe može desiti kada se domognu kapsule tečnog deterdženta za veš. Ako dete zagrize kapsulu tečnog deterdženta za veš, folija rastvorljiva u vodi koja sadrži deterdžent može da se pukne. U tom trenutku kapsula može da ispusti svoj sadržaj. To može dovesti do ozbiljnog povraćanja ili iritacije i time do povređivanja deteta. Razlog tome je što je deterdžent veoma koncentrovan. Zapravo, jedna mala kapsula tečnog deterdženta za veš sadrži celu količinu sastojaka deterdženta za jedno pranje. Tečni deterdžent u kapsulama je dva puta „jači“ od klasičnog koncentrovanog tečnog deterdženta za veš.

Ozbiljno povraćanje

Ako je dete progutalo sadržaj kapsule tečnog deterdženta za veš, malo ili puno, sa očiglednim efektima na zdravlja ili bez efekata, uvek pozovite centar za kontrolu trovanja ili zatražite savet lekara. Veoma je verovatno da će gutanje deterdženta izazvati povraćanje kod vašeg deteta. Zavisno koliko je progutalo, povraćanje može da bude veoma ozbiljno i da se ponavlja tokom nekoliko sati. Ako vaše dete ne povraća, nemojte ga terati da povraća.

Dobro isprati

Ako je kapsula pukla, sadržaj može da dospe u oči deteta, ili može da procuri na kožu. Ovo može izazvati ozbiljnu iritaciju. Prva stvar koju treba učiniti je pažljivo ispiranje vodom, u trajanju od nekoliko minuta. Važno je da se deterdžent u potpunosti ukloni. Takođe morate pozvati centar za kontrolu trovanja ili zatražiti savet lekara.

Kada pozovete centar za kontrolu trovanja ili zatražite savet lekara

Kada se obratite zdravstvenim radnicima, njima će biti potrebne informacije o tome šta se desilo, o proizvodu i pacijentu, kako bi mogli da daju pravi savet o lečenju:

  • Kada se to desilo?
  • Koji su simptomi?
  • Koje ste mere prve pomoći primenili?
  • Koliko ima godina i/ili koliko je teško dete?
  • Da li je dete alergično na nešto?
  • Koliko je progutano ili poprskano u oči ili na kožu? Ako je cela kapsula otišla, to je verovatno oko 25-30 mililitara.
  • Koji je naziv marke proizvoda?
  • Neka vam originalno pakovanje proizvoda ili etiketa budu pri ruci.