Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1 Na czym polega problem?

Odp. 1 – W ostatnich latach wydarzyło się kilka wypadków spowodowanych dostępem dziecka do kapsułek do prania z płynnymi detergentami. Niektóre z nich to wypadki poważne, które zakończyły się nawet pobytem dziecka w szpitalu. Kapsułki do prania z płynnymi detergentami są bezpieczne, jeśli są używane i przechowywane zgodnie z instrukcjami. Jeśli taka kapsułka dostanie się w ręce dziecka, może ono być narażone na kontakt z jej zawartością, co może być przyczyną wypadku. Jest to problemem szczególnie w przypadku dzieci raczkujących, które niemal każdy przedmiot wkładają do buzi. Z tego właśnie powodu kapsułki do prania z płynnymi detergentami zarówno przed ich użyciem, jak i po należy zawsze trzymać poza zasięgiem dzieci.

Pyt. 2 Jakie są możliwe konsekwencje przypadkowego spożycia produktu?

Odp. 2 – Przypadkowe spożycie detergentu do prania w płynie prawdopodobnie wywoła odruch wymiotny, który lekarze nazywają silnym odruchem emetycznym. W zależności od ilości spożytego środka może dojść do wielokrotnie powtarzających się ostrych wymiotów, mogących trwać przez kilka godzin. Jeśli dziecko zachłyśnie się wymiocinami, mogą pojawić się komplikacje wymagające leczenia szpitalnego. W przypadku połknięcia środka przez dziecko skontaktuj się z ośrodkiem informacji toksykologicznej lub skorzystaj z pomocy lekarskiej. Jeśli dziecko połknęło jakąś ilość detergentu, a nie pojawiły się wymioty, nie wolno ich wymuszać.

Pyt. 3 Jakie są możliwe konsekwencje przypadkowego kontaktu produktu z oczami lub skórą?

Odp. 3 – Kontakt z oczami może doprowadzić do poważnego ich podrażnienia. Może się to wiązać z intensywnym bólem. Dlatego też bardzo ważne jest ostrożne przemywanie oczu wodą przez kilka minut w celu usunięcia całej substancji. W zgłoszonych do tej pory przypadkach, nie zaobserwowano długotrwałych uszkodzeń oczu u dzieci, które miały kontakt z płynną zawartością kapsułek do prania. Kontakt detergentu ze skórą może doprowadzić do jej podrażnienia, zwłaszcza w przypadku kontaktu długotrwałego. W takich przypadkach konieczne jest także dokładne opłukanie skóry wodą. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do ośrodka informacji toksykologicznej lub skorzystanie z pomocy lekarskiej.

Pyt. 4 Dlaczego spożycie kapsułek ma takie konsekwencje dla zdrowia?

Odp. 4 – Płynny detergent w kapsułkach do prania to substancja o znacznym stężeniu, ponieważ jedna kapsułka zawiera taką ilość składników, która jest niezbędna do przeprowadzenia jednego prania. Kiedy dziecko przegryzie kapsułkę, może dojść do uszkodzenia rozpuszczalnej w wodzie osłonki i rozlania znajdującego się w niej detergentu. Z powodu znacznych stężeń detergentu może dojść do silnych reakcji, takich jak obfite wymioty lub podrażnienie.

Pyt. 5 Jakie działania zapobiegające takim wypadkom podejmuje branża detergentowa?

Odp. 5 – Producenci kapsułek do prania z płynnymi detergentami bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa konsumentów. Oprócz modyfikowania produktów i opakowań, umieszczają wskazówki na żółtej naklejce na wszystkich swoich opakowaniach, a także prowadzą proaktywne kampanie informacyjne, takie jak ogólnoeuropejska kampania A.I.S.E., Inicjatywa „Keep Caps From Kids (Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci)”, obejmuje tę wielojęzyczną stronę internetową.

Angażując się w zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa, europejska branża detergentowa stale podejmuje w celu zapobiegania wypadkom związanym z tymi produktami. Przemysł zwraca jednocześnie uwagę, że — podobnie jak każdy inny detergent — kapsułki do prania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu - zarówno przed ich zastosowaniem, jak i po, ponieważ muszą zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci. Ciągła edukacja konsumentów jest niezbędna dla dalszego promowania bezpiecznego stosowania kapsułek do prania z płynnymi detergentami.

A.I.S.E. Inicjatywa „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci” wspierana jest przez Europejski Sojusz na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci (European Child Safety Alliance) i ponad 20 partnerów w Europie, w tym ministerstwa, ośrodki informacji toksykologicznej i stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa.