I et nødstilfelle (PDF)

Hvordan kontakte Giftinformasjonen

Giftinformasjonen 22 59 13 00

Superkonsentrert vaskemiddel

Småbarn har en tendens til å putte alt i munnen fordi det er slik de oppdager verden. Det kan også skje hvis de får tak i en kapsel med flytende tøyvaskemiddel. Hvis et barn biter i en kapsel med flytende tøyvaskemiddel, kan det gå hull på den vannløselige filmen med tøyvaskemiddel. Innholdet kan da renne ut av kapselen. Det kan føre til kraftig oppkast eller irritasjon, og kan skade barnet. Det er fordi vaskemiddelet er veldig konsentrert. En liten kapsel med flytende tøyvaskemiddel inneholder faktisk all den mengden vaskemiddel som kreves for en klesvask. Det flytende tøyvaskemiddelet inni kapslene er dobbelt så sterkt som et vanlig konsentrert flytende tøyvaskemiddel.

Kraftig oppkast

Hvis et barn har svelget litt eller mye av innholdet til en kapsel med flytende tøyvaskemiddel, med eller uten synlige helseeffekter, må du alltid ringe Giftinformasjonen eller oppsøke lege. Barn som har svelget vaskemiddel vil sannsynligvis kaste opp. Avhengig av hvor mye barnet har svelget, kan det gi kraftig oppkast som kan vare i flere timer. Ikke fremkall brekninger hvis barnet ikke kaster opp.

Skyll grundig

Hvis kapselen er ødelagt, kan barnet få innholdet i øynene eller på huden. Det kan forårsake sterk irritasjon. Det første du må gjøre er å skylle grundig med vann i flere minutter. Dette er viktig for å fjerne vaskemiddelet helt. Du bør også kontakte Giftinformasjonen eller oppsøke lege.

Når du kontakter Giftinformasjonen eller oppsøker lege

Når du kontakter legevakten trenger de opplysninger om hva som har skjedd, om produktet og om pasienten, for å gi riktige råd om behandling:

  • Når skjedde det?
  • Hva er symptomene?
  • Hvilken førstehjelp er gitt?
  • Hva er barnets alder og/eller vekt?
  • Har barnet kjente allergier?
  • Hvor mye har blitt svelget eller sprutet i øynene eller på huden? Hvis hele kapselen er tømt, er det ca. 25–30 ml.
  • Hva er produktets varenavn?
  • Ha produktets originalpakke eller etikett for hånd.