Spørsmål og svar

SP1. Hva er problemet?

SV1. – I løpet av de siste årene har det skjedd flere ulykker når yngre barn har fått tak i kapsler med flytende tøyvaskemiddel. Noen av disse ulykkene var alvorlige og noen barn ble til og med innlagt på sykehus. Kapsler med flytende tøyvaskemiddel er sikre når de brukes og oppbevares i samsvar med instruksjonene. Hvis derimot barn får tak i kapslene, kan ulykker skje fordi barna kan bli eksponert for innholdet. Dette gjelder spesielt småbarn som har en tendens til å putte alt i munnen. Det er grunnen til at kapsler med flytende tøyvaskemiddel alltid må oppbevares utilgjengelig for barn før og etter bruk.

SP2. Hva er de mulige effektene av utilsiktet svelging av produktet?

SV2. – Ved utilsiktet svelging vil det flytende vaskemiddelet mest sannsynlig medføre oppkast (som legene kaller ”en sterk emetisk effekt”). Avhengig av hvor mye som svelges, kan det resultere i flere episoder med kraftig oppkast, som noen ganger kan vare i flere timer. Komplikasjoner kan oppstå hvis barnet ved et uhell innånder mens det kaster opp, og kan kreve behandling på sykehus. Ved svelging, kontakt Giftinformasjonen eller oppsøk lege. Fremkall ikke brekninger hvis et barn har svelget litt vaskemiddel og ikke kaster opp.

SP3. Hva er de mulige effektene ved utilsiktet kontakt med øyne eller hud?

SV3. – Kontakt med øyne kan forårsake alvorlig irritasjon. Det kan være veldig smertefullt når det skjer. Det er derfor svært viktig å skylle øynene grundig med vann i flere minutter for å fjerne vaskemiddelet helt. Frem til i dag har det ikke blitt rapport om hendelser hvor det har oppstått langvarig øyeskade etter eksponering for kapsler med flytende tøyvaskemiddel. Kontakt med huden kan føre til hudirritasjon, spesielt hvis produktet er i kontakt med huden over lengre tid. Det er i disse tilfellene også nødvendig å skylle huden grundig med vann. Kontakt også Giftinformasjonen eller oppsøk lege.

SP4. Hvorfor forårsaker kapsler slike helseeffekter?

SV4. – Det flytende tøyvaskemiddelet inni kapslene er høyt konsentrert ettersom en enkel kapsel inneholder all den mengden vaskemiddel som kreves for en klesvask. Når et barn biter i en kapsel, kan det gå hull på den vannløselige filmen med tøyvaskemiddel og innholdet kan renne ut. På grunn av den høye konsentrasjonen kan det føre til sterke reaksjoner som kraftig oppkast eller irritasjon.

5. Hva skal du gjøre hvis kapslene sitter sammen?

SV5. - Bruk alltid flytende vaskemiddel-kapsler med tørre hender for å unngå å påføre fukt i innpakningen, da dette kan gjøre at de klistrer seg til hverandre. Flytende vaskemiddel-kapsler er laget av 100% organisk nedbrytbar vannløsende film som oppløses hurtig i vaskesyklusen. Dette betyr at fukt og fuktige omstendigheter opplevd utenfor vask ikke er ønskelig. Slike forhold kan til og med føre til at kapslene klistres sammen eller løses opp utenfor maskinen. 

Som en konsekvens: 

• Bruk alltid kapsler med tørre hender

• Lukk pakningen og oppbevar den på et egnet sted

• Oppbevar ikke i våte/fuktige forhold

I tilfelle kapsler klistres sammen:

• Ikke riv de fra hverandre da det er risiko for søl i øyne eller munn;

• Ikke stikke hull på, bryt opp eller skjær i kapslene;

• Hvis kapslene sitter sammen kan du bruke opptil to kapsler i maskinen, eventuelt kontakt fabrikanten.

SP6. Hva gjør vaskemiddelindustrien for å forhindre slike ulykker?

SV6. – Produsenter av kapsler med flytende tøyvaskemiddel tar forbrukernes sikkerhet veldig alvorlig. I tillegg til produkt- og emballasjeendringer gir de veiledning på alle sine pakker via et gult klistremerke og gjennom proaktive kommunikasjonskampanjer som det felles-europeiske initiativet ”Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn” fra A.I.S.E., inkludert denne flerspråklige nettsiden.

For å garantere forbrukersikkerheten setter den europeiske vaskemiddelindustrien kontinuerlig i verk viktige ulykkesforebyggende tiltak. Industrien understreker samtidig at kapsler med flytende tøyvaskemiddel, på samme mate som andre vaskemidler, må oppbevares på et trygt sted før og etter bruk, og alltid utilgjengelig for barn. Fortløpende forbrukeropplæring er viktig for ytterligere å øke sikkerheten ved bruk av kapsler med flytende tøyvaskemiddel.

Initiativet ”Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn” fra A.I.S.E støttes av European Child Safety Alliance og mer enn 20 partnere i Europa, inkludert departementer, Giftinformasjonssenter og sikkerhetsorganisasjoner.