Jautājumi un atbildes

J1. Kāda ir problēma?

A1. – Pēdējos gados ir notikuši vairāki negadījumi, kad maziem bērniem izdevās piekļūt šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulām. Daži no šiem negadījumiem bija smagi, un dažiem bērniem pat nācās palikt slimnīcā, lai atveseļotos. Šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulas ir drošas, ja tiek lietotas un glabātas saskaņā ar norādījumiem. Taču, ja bērni piekļūst kapsulām un to saturam, var notikt negadījumi. Tas ir īpaši attiecināms uz mazuļiem, kuri bāž mutē gandrīz visu. Tieši tāpēc šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulas ir jāglabā bērniem nepieejamās vietās gan pirms, gan pēc lietošanas.

J2. Kādas ir iespējamās sekas, ja produkts tiek nejauši norīts?

A2. – Nejaušas norīšanas gadījumā šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis visdrīzāk izraisīs vemšanu (to ārsti dēvē par “spēcīgu emētisku ietekmi”). Atkarībā no norītā apjoma var notikt vairākas smagas vemšanas epizodes, kuras dažreiz ilgst vairākas stundas. Var rasties komplikācijas, ja bērns nejauši ieelpo vemšanas laikā, šādā gadījumā var būt nepieciešama ārstēšanās slimnīcā. Norīšanas gadījumā sazinieties ar saindēšanās informācijas centru vai meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja bērns ir norijis nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, bet nevemj, neizraisiet vemšanu.

J3. Kādas ir iespējamās sekas, ja produkts iekļuvis acīs vai uz ādas?

A3. – Ja produkts iekļuvis acīs, var rasties nopietns kairinājums. Tas var būt ļoti sāpīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzmanīgi skalot acis ar ūdeni vairākas minūtes, lai pilnībā izskalotu mazgāšanas līdzekli. Līdz šim brīdim apzinātajos negadījumos pēc šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu iekļūšanas acīs nav novēroti ilgstoši acu bojājumi. Ja mazgāšanas līdzeklis nokļūst uz ādas, var rasties ādas kairinājums, īpaši tad, ja mazgāšanas līdzeklis paliek uz ādas ilgāku laiku. Arī šādos gadījumos ir nepieciešama rūpīga ādas skalošana. Kā arī jāzvana saindēšanās informācijas centram vai jāmeklē medicīniska palīdzība.

J4. Kāpēc kapsulas atstāj šādu ietekmi uz veselību?

A4. – Kapsulā esošais šķidrais mazgāšanas līdzeklis ir ļoti koncentrēts, jo viena kapsula satur visas vienai mazgāšanas reizei nepieciešamās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļas. Ja bērns sakož kapsulu, ūdenī šķīstošā plēve, kas aptver mazgāšanas līdzekli, var saplīst, un kapsulas saturs var iztecēt. Augstā koncentrācijas līmeņa dēļ tas var izraisīt nopietnas reakcijas, piemēram, smagu vemšanu vai kairinājumu.

J5. Ko darīt, ja kapsulas ir salipušas kopā? 

A5. - Šķidrā mazgāšanas līdzekļa kapsulas vienmēr lietojiet ar sausām rokām, lai iepakojumā neiekļūtu mitrums, jo tas var izraisīt kapsulu salipšanu. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa kapsulas ir izgatavotas no bioloģiski sadalāmas, 100 % ūdenī šķīstošas plēves, kas mazgāšanas cikla laikā ātri izšķīst. Tas nozīmē, ka ārpus mazgāšanas procedūras nav ieteicams pakļaut kapsulas mitriem apstākļiem. Šādi apstākļi var izraisīt kapsulu salipšanu vai izšķīšanu ārpus veļas mašīnas.  

Tāpēc: 

• Vienmēr lietojiet kapsulas ar sausām rokām 

• Aiztaisiet iepakojumu un glabājiet to piemērotā vietā 

• Neuzglabājiet mitrā vidē.  

Ja kapsulas ir salipušas: 

• Neatplēsiet kapsulas, jo līdzeklis var iepilēt acīs vai mutē. 

• Nepārduriet, nepārplēsiet un nepārgrieziet kapsulas. 

• Ja kapsulas ir salipušas, varat veļas mašīnā izmantot ne vairāk kā divas salipušas kapsulas vai sazināties ar ražotāju. 

J6. Ko dara mazgāšanas līdzekļu nozare, lai novērstu šādus negadījumus?

A6. – Šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu ražotāji ļoti nopietni izturas pret savu klientu drošību. Papildus produktu un iepakojumu pārveidei viņi sniedz ar dzeltenu krāsu izceltas norādes uz visiem iepakojumiem, kā arī īsteno proaktīvas informatīvās kampaņas, piemēram, A.I.S.E. (Starptautiskās mazgāšanas līdzekļu ražotāju asociācija) visā Eiropā rīkotā iniciatīva “Sargājiet bērnus no kapsulām”, tostarp šī tīmekļa vietne vairākās valodās.

Eiropas mazgāšanas līdzekļu nozare ir apņēmusies nodrošināt klientu drošību, tāpēc nepārtraukti veic svarīgus pasākumus, lai pasargātu no negadījumiem. Tai pat laikā nozare uzsver, ka gluži tāpat kā jebkurš cits mazgāšanas līdzeklis, arī šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulas ir jāglabā drošā vietā gan pirms, gan pēc lietošanas, un tās vienmēr ir jāglabā bērniem nepieejamās vietās. Notiekošā klientu izglītošana ir būtiska, lai arī turpmāk padarītu vēl drošāku šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu lietošanu.

A.I.S.E. iniciatīvu “Sargājiet bērnus no kapsulām” atbalsta Eiropas Bērnu drošības alianse un vairāk nekā 20 partneru Eiropā, tostarp ministrijas, saindēšanās informācijas centri un drošības asociācijas.