Safe Use instructions

Kāpēc ar kapsulām ir jārīkojas piesardzīgi

Šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulas ir patiešām ērta inovācija veļas mazgāšanas jomā. To izdevās panākt, apvienojot visas šķidrā mazgāšanas līdzekļa aktīvās sastāvdaļas vienā mazā kapsulā. Šī kapsula izšķīst veļas mašīnā, kur izdalās šķidrais mazgāšanas līdzeklis un veic savu darbu.

Veļas mazgāšanas kapsulas ir pavisam drošas, ja tās tiek lietotas saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti uz iepakojuma. Patiesībā, jūs pat nenonākat saskarē ar kapsulā esošo mazgāšanas līdzekli. Šis mazgāšanas līdzeklis ir stiprāks par parastajiem koncentrētajiem mazgāšanas līdzekļiem. Ņemot vērā visu mazgāšanas jaudu, kas ir tik mazā devā, šis līdzeklis ir aptuveni divas reizes koncentrētāks. Drošības apsvērumu dēļ kapsulas ir veidotas tā, lai spētu izturēt zināmu spiedienu un neizšķīstu pārāk ātri. Taču, ja bērns kapsulu iebāž mutē un sakož to, ūdenī šķīstošā plēve, kas aptver mazgāšanas līdzekli, var saplīst. Šajā brīdī no kapsulas var izplūst tās saturs. Tas var izraisīt spēcīgu vemšanu vai kairinājumu, nodarot kaitējumu mazulim.

Mēs visi zinām, ka mazuļi bāž mutē gandrīz visu, kas nokļūst viņu rokās. Tāpēc ir tik svarīgi nodrošināt, lai bērni nekad nevarētu piekļūt šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulām. Nedz produkta glabāšanas laikā. Nedz veļas mazgāšanas laikā. Vienmēr sargājiet bērnus no kapsulām!

Prom no acīm (nepieejamā vietā), prom no domām

Vienmēr glabājiet šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu iepakojumus bērniem nepieejamās vietās. Vislabāk ārpus viņu redzes lauka. Plašāku informāciju par kapsulu drošu glabāšanu varat izlasīt šeit [ievietot saiti uz rakstu]. Kapsulas obligāti glabājiet oriģinālajā iepakojumā, šo iepakojumu vienmēr cieši aiztaisiet.

Uzmanieties no veiklajiem pirkstiņiem

Padariet par ieradumu veļas mazgāšanas laikā pēc kapsulu izņemšanas no iepakojuma uzreiz aizvērt to. Pretējā gadījumā bērnam var izdoties paķert kapsulu no atvērtā iepakojuma pavisam īsā laikā. Bērniem patīk atdarināt pieaugušos. Tātad, ja nupat izņēmāt kapsulu no iepakojuma, bērns noteikti gribēs izdarīt to pašu!

Pēc tam ievietojiet kapsulu tieši veļas mašīnas trumulī un nekavējoties aiztaisiet mašīnas durtiņas. Arī tad, ja jādodas prom no mašīnas tikai uz īsu brīdi, lai paņemtu veļu. Bērni ir pārsteidzoši ātri, kad vēlas paņemt kaut ko interesantu. Piemēram, šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu, kas atrodas veļas mašīnā. Vai uz tās. Vai uz netīrās veļas kaudzes veļas grozā. Vissvarīgākais noteikums ir nekad neturēt šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu ārpus iepakojuma vai ārpus aizvērtas veļas mašīnas, arī tikai uz īsu brīdi.

Ir pilnīgi pašsaprotami, ka nekādā gadījumā nedrīkst dot šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulu bērnam, lai viņš palīdzētu ar veļas mazgāšanu vai spēlētos ar to. Ja kapsula ir nejauši nokritusi uz grīdas, obligāti uzreiz sameklējiet un paceliet to. Ja kaut kāda iemesla dēļ kapsula ir jāizmet, gādājiet, lai bērns no nevarētu izņemt no atkritumu spaiņa.

Pēc tam, kad šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsula ir droši ievietota veļas mašīnas trumulī, neaizmirstiet iepakojumu novietot atpakaļ drošā glabāšanas vietā un aiztaisiet bērnu drošības slēdzeni uz skapja, ja nav augstas glabāšanas vietas.

Kopsavilkums

Šķidro veļas mazgāšanas līdzekļu kapsulas var būt bīstamas, ja pie tām tiek mazi bērni; kapsulas viņiem var nodarīt nopietnu kaitējumu. Nodrošiniet, lai bērnam nekad nerastos iespēja tikt pie kapsulas. Glabājiet kapsulas cieši aizvērtā oriģinālajā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā. Veļas mazgāšanas laikā aiztaisiet iepakojumu uzreiz pēc kapsulas izņemšanas no tā, gādājiet, lai bērns nekad nevarētu pieskarties kapsulai, pat uz īsu brīdi.