Klausimai ir atsakymai

1 klausimas. Kur slypi problema?

1 atsakymas. – Per paskutiniuosius metus įvyko keletas nelaimingų atsitikimų, vaikams pasiekus skysto skalbiklio kapsules. Keli iš šių atsitikimų buvo rimti, keletas vaikų turėjo sveikti lnet igoninėje. Skysto skalbiklio kapsulės yra saugios, naudojant ir laikant pagal instrukcijas. Tačiau vaikams pasiekus kapsules gali įvykti nelaimingų atsitikimų, jei jų turinys išsilies. Tai ypač aktualu, jei turite mažų vaikų, kurie beveik viską dedasi į burną. Todėl skysto skalbiklio kapsules prieš naudojant ir po to būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2 klausimas. Koks galimas poveikis netyčia nurijus produktą?

2 atsakymas. – Netyčia nurijus skystą skalbiklį, tikėtina, kad jis sukels vėmimą (gydytojai vadina tai „stipriu emetiniu poveikiu“). Priklausomai nuo nuryto kiekio, tai gali sukelti kelis stipraus vėmimo epizodus, kartais trunkančius kelias valandas. Komplikacijos gali kilti jei vėmimo metu vaikas įkvepia, tada gali prireikti gydymo ligoninėje. Jei vaikas skalbiklį nurijo, kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės biurą arba gydytoją. Jei vaikas nurijo šiek tiek skalbiklio ir nevemia, nebandykite sukelti vėmimo.

3 klausimas. Koks galimas poveikis akims arba odai po sąlyčio su produktu?

3 atsakymas. – Poveikis akims gali sukelti stiprų sudirginimą. Tai gali sukelti stiprų skausmą. Todėl labai svarbu kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu, norint visiškai pašalinti skalbiklį. Iki šiol užfiksuotuose atvejuose nebuvo pastebėta ilgalaikė žala akims po skysto skalbiklio kapsulių sąlyčio su akimis. Sąlytis su oda gali sukelti odos sudirginimą, ypač jei sąlytis su skalbikliu išlieka ilgesnį laiką. Taip pat šiais atvejais būtina kruopščiai nuplauti odą. Taip pat kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės biurą arba gydytoją.

4 klausimas. Kodėl kapsulės daro tokį poveikį sveikatai?

4 atsakymas. – Skalbimo kapsulėse esantis skystas skalbiklis yra labai koncentruotas, nes vienoje kapsulėje yra visas skalbiklio ingredientų kiekis, reikalingas vienam skalbimui. Vaikui įkandus kapsulę, vandenyje tirpi plėvelė, kurioje yra skalbiklis, gali įtrūkti ir turinys gali ištekėti. Dėl didelės koncentracijos tai gali sukelti stiprias reakcijas, pvz., stiprų vėmimą arba sudirginimą.

5 klausimas. Kodėl kapsulės daro tokį poveikį sveikatai?

5 atsakymas. – Skysto skalbiklio kapsules visada imkite sausomis rankomis, kad į pakuotę nepatektų drėgmės, antraip jos gali sulipti. Skysto skalbiklio kapsulės pagamintos iš biologiškai suyrančios ir vandenyje visiškai ištirpstančios plėvelės, kuri skalbimo ciklo metu greitai ištirpsta. Tai reiškia, kad laikant kapsules reikia vengti drėgmės. Dėl drėgmės kapsulės gali sulipti ar net ištirpti neįdėtos į skalbimo mašiną.

 

Laikykitės šių nurodymų: 

• kapsules visada imkite sausomis rankomis;

• uždarykite pakuotę ir laikykite ją tinkamoje vietoje;

• nelaikykite šlapioje ar drėgnoje aplinkoje.

 

Jei kapsulės sulipo: 

• nemėginkite atplėšti sulipusių kapsulių, nes jų turinio gali ištikšti į akis ar burną; 

• kapsulių nepradurkite, nelaužykite ir nepjaustykite; 

• jei kapsulės sulipę, skalbdami galite naudoti iki dviejų sulipusių kapsulių arba galite kreiptis į gamintoją. 

 

6 klausimas. Kaip skalbiklių pramonė bando apsaugoti nuo tokių nelaimingų atsitikimų?

5 atsakymas. – Skysto skalbiklio kapsulių gamintojai labai rimtai žiūri į vartotojų saugumą. Be produkto bei jo įpakavimo pakeitimų, jie pateikia nuorodas ant visų pakuočių etikečių, pažymėdami jas geltona spalva, taip pat organizuoja aktyvias komunikacijos kampanijas, pvz., Europos A.I.S.E. iniciatyva „Saugokite kapsules nuo vaikų“, įskaitant šį daugiakalbį žiniatinklio puslapį.

Europos skalbiklių pramonė yra įsipareigojusi apsaugoti klientus, todėl nuolat įgyvendina svarbias nuo nelaimingų atsitikimų apsaugančias priemones. Pramonė taip pat atkreipia dėmesį, kad skysto skalbiklio kapsules, kaip ir bet kokį kitą skalbiklį, reikia laikyti saugioje vietoje prieš jas naudojant ir po to bei vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nuolatinis vartotojų švietimas yra labai svarbus, siekiant dar labiau įtvirtinti saugų skysto skalbiklio kapsulių naudojimą.

A.I.S.E. Iniciatyvą „Saugokite kapsules nuo vaikų“ palaiko Europos vaikų saugos aljansas ir daugiau nei 20 partnerių Europoje, įskaitant ministerijas, apsinuodijimo kontrolės biurus ir saugos asociacijas.