Mida teha hädaolukorras (PDF)

Kuidas võtta ühendust mürgistusteabekeskusega

Mürgistusteabekeskus16662

Ülimalt kontsentreeritud pesuvahend

Väikelapsed kipuvad peaaegu kõike suhu panema – see on nende viis avastada maailma. Sama võib juhtuda siis, kui nad saavad kätte vedelat pesuvahendit sisaldava pesukapsli. Kui laps vedelat pesuvahendit sisaldavat kapslit hammustab, võib pesuvahendit sisaldav vees lahustuv kile puruneda. Sellisel juhul võib kapsli sisu välja pääseda. See võib põhjustada raskekujulist oksendamist või ärritust ja seeläbi lapsele viga teha. Seda põhjusel, et pesuvahend on tugevalt kontsentreeritud. Õigupoolest sisaldab üksainus väike vedelat pesuvahendit sisaldav pesukapsel tervet ühe pesukorra jaoks vajalikku pesuvahendi kogust. Kapslites olev vedel pesuvahend on võrreldes tavaliste kontsentreeritud vedelate pesuvahenditega kahekordse „kangusega“.

Raskekujuline oksendamine

Kui laps on neelanud alla natuke või palju vedelat pesuvahendit sisaldava pesukapsli sisu ja sellele järgnevad või ei järgne nähtavad tervisemõjud, tuleb alati helistada mürgistusteabekeskusesse või pöörduda arsti poole. Suure tõenäosusega paneb pesuvahendi allaneelamine lapse oksendama. Sõltuvalt allaneelatud kogusest võib oksendamine olla äärmiselt raskekujuline ja kesta mitu tundi. Kui laps aga ei oksenda, siis ära sunni teda seda tegema

Loputa hoolikalt

Kui kapsel on purunenud, võib selle sisu sattuda lapsele silma või lekkida nahale. See võib põhjustada tugevat ärritust. Esimene asi, mida seejärel teha, on hoolikalt veega loputamine mitme minuti vältel. See on vajalik pesuvahendi täielikuks eemaldamiseks. Samuti tuleks helistada mürgistusteabekeskusesse või pöörduda arsti poole.

Kui helistad mürgistusteabekeskusesse või pöördud arsti poole

Kui võtad ühendust meditsiinitöötajatega, vajavad nad teavet juhtunu, toote ja patsiendi kohta, et anda õiget ravialast nõu:

  • Millal see juhtus?
  • Mis on sümptomid?
  • Millist esmaabi andsid?
  • Mis on lapse vanus ja/või kaal?
  • Kas lapsel on teadaolevaid allergiaid?
  • Kui palju pesuvahendit alla neelati või silma või nahale pritsiti? Kui terve kapsel on kadunud, on kogus ilmselt ligikaudu 25–30 milliliitrit.
  • Mis on toote kaubamärk?
  • Hoia toote originaalpakend või etikett käepärast.