Küsimused ja vastused

K1. Milles asi seisneb?

V1. – Viimaste aastate jooksul on juhtunud mitu õnnetust, kui väikeste laste kätte on sattunud pesukapslid. Mõni neist õnnetustest oli raske ja osa lapsi pidi tervenemiseks jääma isegi haiglaravile. Vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapslid on ohutud, kui neid kasutatakse ja hoitakse vastavalt juhistele. Siiski võivad juhtuda õnnetused, kui lapsed saavad ligipääsu kapslitele, kuna nad võivad kokku puutuda selle sisuga. Eriti murettekitav on see väikelaste puhul, kes kipuvad pea kõike suhu pistma. Seetõttu tulebki vedelat pesuvahendit sisaldavaid pesukapsleid hoidma enne ja pärast kasutamist alati lastele kättesaamatus kohas.

K2. Mis on toote kogemata allaneelamise võimalikud tagajärjed?

A2. – Vedela pesuvahendi kogemata allaneelamine kutsub tõenäoliselt esile oksendamise (arstid kutsuvad seda tugevaks emeetiliseks mõjuks). Sõltuvalt allaneelamise kogusest võib see kaasa tuua mitmekordse raskekujulise oksendamise, mis kestab mõnikord mitu tundi. Tüsistused võivad tekkida, kui laps sellises olukorras kogemata oksendamise ajal sisse hingab. See võib vajada haiglaravi. Allaneelamise korral helista mürgistusteabekeskusesse või pöördu arsti poole. Kui laps neelas pesuvahendit alla, kuid ei oksenda, ära kutsu seda esile.

K3. Mis on toote silma sattumise või nahaga kokkupuutumise võimalikud tagajärjed?

A3. – Silmasattumine võib põhjustada tugevat ärritust. See võib olla väga valus. Seetõttu on väga oluline loputada silmi hoolikalt veega mitme minuti vältel, eemaldamaks pesuvahendi täielikult. Siiani teatatud juhtumite puhul ei ole täheldatud vedelat pesuvahendit sisaldavate kapslite silmasattumise järel tekkinud pikaajalisi silmakahjustusi. Kokkupuude nahaga võib põhjustada nahaärritust, iseäranis siis, kui pesuvahend puutub nahaga kokku pikema aja vältel. Ka sellistel juhtudel on vajalik naha põhjalik loputamine. Helista ka mürgistusteabekeskusesse või pöördu arsti poole.

K4. Miks on kapslitel sellised tervisemõjud?

A4. – Pesukapslite sees olev vedel pesuvahend on tugevalt kontentreeritud, kuna üksainus kapsel sisaldab tervet ühe pesukorra jaoks vajalikku pesuvahendi kogust. Kui laps pesukapslit hammustab, võib pesuvahendit sisaldav vees lahustuv kile rebeneda ja kapsli sisu pääseb välja. Kõrge kontsentreerituse tõttu võib see põhjustada tugevaid reaktsioone nagu raskekujuline oksendamine või ärritus.

K5. Mida teha, kui kapslid on kokku kleepunud?

A4. - Kasuta vedelat pesuvahendit sisaldavaid pesukapsleid alati kuivade kätega, sest vastasel juhul võib niiskus pakendisse sattuda ning kapslid niiskuse tõttu kokku kleepuda. Vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapslid on valmistatud vees 100% lahustuvast biolagunevast kilest, mis lahustub pesutsükli ajal kiiresti. Seega ei tohi see väljaspool pesumasinat niiskuse ja niiskete tingimustega kokku puutuda. Vastasel juhul võivad kapslid kokku kleepuda või väljaspool pesumasinat lahustuda.  

Seetõttu: 

• Kasuta kapsleid alati kuivade kätega; 

• Sulge pakend ja hoia seda sobivas kohas; 

• Ära hoia kapsleid märjas ega niiskes kohas. 

Kui kapslid on kokku kleepunud: 

• Ära püüa kokku kleepunud kapsleid lahti rebida, sest selle käigus võib pesuvahend sulle silma või suhu pritsida; 

• Ära augusta, murra ega lõika kapsleid;

• Kui kapslid on kokku kleepunud, võid kuni kahte kokku kleepunud kapslit pesumasinas kasutada, või võta ühendust tootjaga. 

K6. Mida teeb pesuvahenditööstus niisuguste õnnetuste vältimiseks?

A6. – Vedelat pesuvahendit sisaldavate pesukapslite tootjad suhtuvad oma tarbijate ohutusse väga tõsiselt. Lisaks toote ja pakendi muudatustesse jagavad nad juhiseid kõigil pakenditel olevate kollaste embleemidega ning ennetavate teavituskampaaniate abil nagu üleeuroopaline A.I.S.E. „Hoia kapsleid laste eest“ algatus, sealjuures siinne mitmekeelne veebileht.

Tarbijate ohutusele pühendudes võtab Euroopa pesuvahenditööstus pidevalt vastu olulisi meetmeid, mis kaitsevad intsidentide eest. Samal ajal märgib tööstus, et nagu kõiki teisigi pesuvahendeid, tuleb vedelat pesuvahendit sisaldavaid pesukapsleid hoida enne ja pärast kasutamist alati turvalises ja lastele kättesaamatus kohas. Pidev tarbijate harimine on hädavajalik, et suurendada veelgi enam vedelat pesuvahendit sisaldavate pesukapslite ohutut kasutamist.

A.I.S.E. „Hoia kapsleid laste eest“ algatust toetab Euroopa Lasteohutuse Liit ja üle kahekümne partneri Euroopas, sealhulgas ministeeriumid, mürgistusteabekeskused ja ohutuse eest vastutavad ühingud.