Safe Use instructions

Miks peab kapslitega ettevaatlik olema

Vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapslid on tõeliselt mugav uuendus pesupesemises. See sai võimalikuks, kui kõik vedela pesuaine toimeained pandi ühte väikesesse kapslisse. See kapsel lahustub pesumasinas, lastes välja vedela pesuvahendi, et see saaks teha oma töö.

Pesukapslid on täiesti ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt pakendil olevatele juhistele. Tegelikult ei puutu sa isegi kapsli sees oleva pesuvahendiga kokku. See pesuvahend on kangem kui tavaline kontsentreeritud vedel pesuvahend. Kuna kogu pesemiskangus sisaldub nii väikeses annuses, on see õigupoolest ligikaudu kaks korda kontsentreeritum. Ohutuse eesmärgil on kapslid disainitud nii, et nad peaksid vastu teatud survele ega lahustuks liiga kiiresti, aga kui laps paneb kapsli suhu ja hammustab seda, võib vees lahustuv ja pesuvahendit sisaldav kile puruneda. Sellisel juhul võib kapsli sisu välja pääseda. See võib põhjustada raskekujulist oksendamist või ärritust ja seeläbi lapsele viga teha.

Me kõik teame, et väikelapsed panevad peaaegu kõik, mis neile kätte satub, oma suhu. See on põhjus, miks on vaja teha kindlaks, et lapsed ei saaks vedelat pesuvahendit sisaldavaid kapsleid kunagi kätte. Mitte siis, kui toodet kuskil hoiustatakse. Mitte ka siis, kui pesu pesete. Hoia alati kapsleid laste eest!

Eemal käeulatusest (ning nägemisulatusest) ja meelest ära

Hoiusta alati pesukapslite pakke kohas, mis ei ole lastele kättesaadav. Veelgi parem, kui see on nende nägemisulatusest väljas. Rohkem teavet kapslite turvalise hoiustamise kohta on saadaval siin. Hoia kapsleid alati nende originaalpakendis ja veendu, et see on korralikult suletud.

Olge kiirete väikeste sõrmedega ettevaatlik

Kui oled kapsli pesu pesemiseks pakendist välja võtnud, harjuta sisse komme pakend kohe pärast seda sulgeda. Lapsel võib muidu õnnestuda haarata kapsel avatud pakendist sekundi murdosa jooksul. Lapsed armastavad jäljendada täiskasvanuid. Seega, kui oled kapsli just pakendist välja võtnud, võid ette kujutada, mida laps ka teha tahaks!

Seejärel pane kapsel otse pesumasina trumlisse ja sulge selle uks kohe. Seda isegi siis, kui oled vaid hetkeks sammukese kaugel pesumasinast, et pesu võtta. Lapsed on üllatavalt väledad, kui nad tahavad võtta midagi, mis neile huvitav tundub. Näiteks vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapsel, mis on pandud pesumasinasse. Või selle peale. Või pesukorvis oleva musta pesu peale. Seega ära üldreeglina jäta kunagi vedelat pesuvahendit sisaldavat pesukapslit pakist või suletud pesumasinast välja, seda isegi mitte väga lühikeseks ajaks.

On ütlematagi selge, et sa ei peaks kunagi andma vedelat pesuvahendit sisaldavat pesukapslit lapse kätte, et ta sind pesu pesemisel aitaks või kapsliga mängida saaks. Kui kapsel kogemata maha kukub, otsi see üles ja korja viivitamatult maast. Kui pead kapsli mis tahes põhjusel ära viskama, veendu, et laps seda hõlpsasti prügikastist kätte ei saaks.

Kui oled vedelat pesuvahendit sisaldava pesukapsli turvaliselt pesumasina trumlisse pannud, ära unusta pakki tagasi selle turvalisse hoiustamiskohta panna  ja sulgeda kapi lapselukku, kui sul puudub kõrgel asuv hoiustamiskoht.

Kokkuvõte

Vedelat pesuvahendit sisaldavad pesukapslid võivad olla ohtlikud, kui väikesed lapsed need kätte saavad. Need võivad lapsi tõsiselt vigastada. Veenduge, et lapsel puudub igasugune võimalus kapsel kätte saada. Hoia kapsleid korralikult suletud originaalpakendis ja lastele kättesaamatus kohas. Pesu pestes sulge pakend kohe pärast kapsli väljavõtmist ja veendu, et laps ei puutuks kapslit mitte kunagi, isegi mitte sekundi murdosaks.