I tilfælde af uheld (PDF)

Sådan kontakter du giftcentralen

Giftlinien 45 8212 1212

Superkoncentreret vaskemiddel

Småbørn har en tendens til at putte alt i munden. Det er sådan, de udforsker verden. Det kan også ske, når de får fast i en kapsel med flydende vaskemiddel. Hvis et barn bider i en kapsel med flydende vaskemiddel, kan den vandopløselige film, der indkapsler vaskemidlet, briste. Så kan kapslen frigive dens indhold. Det kan føre til stærk opkastning eller irritation og kan dermed skade barnet. Det skyldes, at vaskemidlet er meget koncentreret. Faktisk indeholder en enkelt lille kapsel med flydende vaskemiddel hele mængden af vaskemiddelingredienser til én vask. Vaskemidlet inden i kapslerne er dobbelt så "stærkt" som et traditionelt koncentreret flydende vaskemiddel.

Stærkt opkastning

Hvis et barn har indtaget en smule eller meget af indholdet af en kapsel med flydende vaskemiddel med eller uden åbenbare helbredsvirkninger, skal du altid kontakte giftkontrolcenteret eller søge læge. Indtagelse af vaskemidlet vil højst sandsynlig få dit barn til at kaste op. Afhængigt af, hvor meget der blev indtaget, kan opkastning blive meget stærk og kan vare i flere timer. Men hvis dit barn ikke kaster op, skal du ikke forsøge at fremtvinge det.

Skyl godt

Hvis en kapsel er bristet, kan indholdet komme i barnets øjne, eller den kan lække ud på huden. Det kan forårsage stærk irritation. Det første, du skal gøre, er at skylle grundigt med vand i flere minutter. Det er vigtigt at fjerne vaskemidlet helt. Du skal desuden kontakte giftcentralen eller søge læge.

Når du kontakter giftcentralen eller søger læge

Når du kontakter en læge eller sundhedspersonale, skal de have oplysninger om, hvad der er sket, om produktet og patienten, så de kan give den rigtige behandlingsvejledning:

  • Hvornår skete det?
  • Hvad er symptomerne?
  • Hvilken førstehjælp gav du?
  • Hvad er barnets alder og/eller vægt?
  • Har barnet nogen kendte allergier?
  • Hvor meget er der blev indtaget eller er kommet i øjnene eller på huden? Hvis hele kapslen er væk, er det sikkert omkring 25-30 milliliter.
  • Hvad er produktmærket?
  • Sørg for at have produktets originale emballage ved hånden.