Spørgsmål og svar

Sp1. Hvad er problemet?

Sv1. – Over de senere år er der sket flere ulykker, når det er lykkes unge børn at få fat i kapsler med flydende vaskemiddel. Nogle få af disse ulykker var alvorlige, og nogle børn måtte endda tilbringe tid på sygehus for at komme sig. Kapsler med flydende vaskemiddel er sikre, når de bruges og opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Hvis børn dog får adgang til en kapsel, kan der ske ulykker, fordi børnene kan blive eksponeret for indholdet. Det er særligt en bekymring i forbindelse med små børn, der har en tendens til at putte hvad som helst i munden. Det er derfor, at kapsler med flydende vaskemiddel altid skal opbevares uden for børns rækkevidde både før og efter brug.

Sp2. Hvad er de mulige virkninger af utilsigtet indtagelse af produktet?

Sv2. – Ved utilsigtet indtagelse vil det flydende vaskemiddel sandsynligvis fremkalde en opkastningsreaktion (det, som læger kalder "en stærk emetisk virkning"). Afhængig af den mængde, der blev indtaget, kan det føre til flere episoder med stærk opkastning, som nogle gange kan vare op til flere timer. Der kan opstå komplikationer, hvis barnet under sådanne episoder ved et uheld inhalerer, mens det kaster op. Det kan kræve behandling på sygehus. I tilfælde af indtagelse skal du kontakte giftcentralen eller søge læge. Hvis et barn har indtaget noget vaskemiddel og ikke kaster op, skal du ikke fremkalde opkast.

Sp3. Hvad er de mulige virkninger af utilsigtet eksponering af produktet i øjne eller på hud?

Sv3. – Øjeneksponering kan forårsage alvorlig irritation. Dette kan være ekstremt smertefuldt, når det sker. Det er derfor meget vigtigt at skylle øjnene forsigtigt med vand i flere minutter for at fjerne vaskemidlet helt. I rapporterede hændelser op til nu er der ikke observeret nogle langvarige øjenskader efter øjeneksponering for det flydende vaskemiddel i kapsler. Hudeksponering kan føre til hudirritation, og specielt når vaskemidlet forbliver i kontakt med huden i længere tid. I sådanne tilfældes kræves også grundig skylning af huden. Du skal desuden kontakte giftcentralen eller søge læge.

Sp4. Hvorfor forårsager kapsler sådanne helbredsvirkninger?

Sv4. – Vaskemidlet inden i vaskemiddelkapslerne er stærkt koncentreret, fordi en enkelt kapsel indeholder hele den mængde af vaskemiddelingredienser, som kræves til en vask. Når et barn bider i en kapsel, kan den vandopløselige film, der indeholder vaskemidlet, briste og frigive dens indhold. På grund af den høje koncentration kan det føre til stærke reaktioner såsom stærk opkastning eller irritation.

5. Hvad skal du gøre, hvis kapsler klæber sammen? 

Brug altid kapsler med flydende vaskemiddel med tørre hænder for at undgå fugt i emballagen, da dette kan få dem til at klæbe sammen. Kapsler med flydende vaskemiddel er lavet af en bionedbrydelig 100 % vandopløselig film, der hurtigt opløses i vaskecyklussen. Dette betyder, at der fugt og fugtige forhold uden for vasken bør undgås. Sådanne forhold kan endda føre til, at kapsler klæber sammen eller opløses uden for maskinen. 

Som følge heraf: 

• Brug altid kapsler med tørre hænder 

• Luk pakken, og opbevar den på et korrekt sted 

• Opbevar ikke i våde/fugtige omgivelser.  

Hvis kapsler klæber sammen: 

• Riv ikke kapslerne fra hinanden, da der kan være risiko for spild i øjne eller mund. 

• Undgå at punktere, knække eller klippe kapsler; 

• Hvis kapsler klæber sammen, kan du bruge op til to kapsler i maskinen eller kontakte producenten. 

Sp6. Hvad gør rengøringsmiddelindustrien for at forhindre sådanne ulykker?

Sv6. – Producenter af kapsler med flydende vaskemiddel tager deres forbrugeres sikkerhed meget alvorligt. Ud over produkt- og emballageændringer giver de vejledning til alle deres pakker via en gul mærkat og gennem proaktive kommunikationskampagner, f.eks. det tværeuropæiske initiativ A.I.S.E. "Beskyt børn mod vaskekapsler", herunder dette flersproglige websted.

Den europæiske rengøringsmiddelindustri, der er stærkt engageret i forbrugersikkerhed, påsætter og udgiver kontinuerligt flere vigtige meddelelser til beskyttelse mod ulykker. Samtidigt påpeger industrien, at lige som ethvert andet rengøringsmiddel, skal kapsler med flydende vaskemiddel opbevares på et sikkert sted før og efter brug, og de skal altid holdes uden for børns rækkevidde. Løbende forbrugeruddannelse er afgørende for at fremme sikker brug af kapsler med flydende vaskemiddel yderligere.

A.I.S.E.s initiativ "Beskyt børn mod vaskekapsler" støttes af European Child Safety Alliance og mere end 20 partnere i Europa, herunder ministerier, giftkontrolcentre og sikkerhedsbrancheforeninger.