Otázky a odpovědi

Ot. 1 Jaký je problém?

Od. 1 – Během posledních let došlo k několika nehodám, kdy se malým dětem dostaly do rukou kapsle s tekutým pracím prostředkem. Několik z těchto nehod bylo závažných, některé děti musely být dokonce hospitalizovány, aby se vyléčily. Kapsle s tekutým pracím prostředkem jsou bezpečné, když se používají a uchovávají v souladu s pokyny. Avšak pokud děti získají přístup ke kapsli, mohou se stát nehody, jelikož děti mohou být vystaveny jejímu obsahu. To je obzvláště problém u batolat, která mají tendenci dávat téměř vše do pusy. Proto musí být kapsle s tekutým pracím prostředkem vždy uchovávány mimo dosah dětí, před použitím i po něm.

Ot. 2 Jaké jsou možné účinky náhodného požití produktu?

Od. 2 – Při náhodném požití tekutina pracího prostředku pravděpodobně vyvolá reakci zvracení (což lékaři nazývají „silný emetický účinek“). V závislosti na požitém množství to může vyústit ve vícenásobné epizody silného zvracení, někdy trvající několik hodin. Během těchto epizod se mohou objevit komplikace, pokud se dítě náhodou během zvracení nadýchne. To může vyžadovat léčbu v nemocnici. V případě požití zavolejte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dítě požilo nějaký prací prostředek a nezvrací, zvracení nevyvolávejte.

Ot. 3 A zavolejte toxikologické informační středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Od. 3 – Zasažení očí může způsobit závažné podráždění. Když k tomu dojde, může to být extrémně bolestivé. Proto je velmi důležité oči opatrně vyplachovat vodou, po dobu několika minut, aby byl prací prostředek zcela odstraněn. U doposud ohlášených nehod nebylo pozorováno dlouhodobé poškození očí po zasažení očí kapslemi s tekutým pracím prostředkem. Zasažení pokožky může vést k podráždění pokožky, obzvláště když prací prostředek zůstane s pokožkou ve styku po delší dobu. V těchto případech je třeba rovněž důkladné oplachování. A zavolejte toxikologické středisko nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Ot. 4 Proč mají kapsle takové účinky na zdraví?

Od. 4 – Tekutý prací prostředek uvnitř pracích kapslí je vysoce koncentrovaný, protože jediná kapsle obsahuje plné množství složek pracího prostředku, které jsou třeba pro jednu dávku prádla. Když do kapsle dítě kousne, vodou rozpustný obal, který obsahuje prací prostředek, může prasknout a uvolnit svůj obsah. Kvůli vysoké koncentraci toto může vést k silným reakcím, jako je závažné zvracení či podráždění.

Ot. 5 Co dělá průmysl čisticích prostředků k zabránění takovým nehodám?

Od. 5 – Výrobci kapslí s tekutými pracími prostředky berou bezpečnost svých spotřebitelů velmi vážně. Kromě úprav produktu a balení poskytují rady na všech svých baleních prostřednictvím žlutého štítu a kampaní proaktivní komunikace, jako je celoevropská iniciativa A.I.S.E „Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí“, včetně této vícejazyčné webové stránky.

Evropský průmysl čisticích prostředků, oddaný bezpečnosti spotřebitelů, činí důležitá opatření, aby chránil proti nehodám. Zároveň průmysl zdůrazňuje, že kapsle s tekutým pracím prostředkem, stejně jako jakýkoliv jiný prací prostředek, musí být uchovávány na bezpečném místě před použitím a po něm a musí být vždy uchovávány mimo dosah dětí. Trvalé vzdělávání spotřebitelů je podstatné k dalšímu rozšíření bezpečného používání kapslí s tekutým pracím prostředkem.

Iniciativa A.I.S.E. Iniciativa „Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí“ je podporována Evropskou aliancí pro bezpečnost dětí a více než 20 partnery v Evropě, včetně ministerstev, toxikologických informační ch středisek a bezpečnostních sdružení.