Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερ. 1. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Απ. 1. – Τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβεί διάφορα ατυχήματα όταν μικρά παιδιά κατάφεραν να βρουν κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων. Λίγα από αυτά τα ατυχήματα ήταν σοβαρά, κάποια παιδιά έπρεπε ακόμα και να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο προκειμένου να αναρρώσουν. Οι κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ωστόσο, εάν τα παιδιά αποκτήσουν πρόσβαση σε μια κάψουλα, ενδέχεται να συμβούν ατυχήματα καθώς μπορεί να εκτεθούν στο περιεχόμενο. Αυτό αποτελεί ανησυχία ιδιαίτερα στα νήπια που έχουν την τάση να βάζουν σχεδόν τα πάντα στο στόμα τους. Για τον λόγο αυτό, οι κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, πριν και μετά τη χρήση.

Ερ. 2. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος;

Απ. 2. – Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, το υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων πιθανότατα να προκαλέσει αντίδραση εμετού (αυτό που οι ιατροί αποκαλούν «ισχυρή εμετική επίδραση»). Ανάλογα με την ποσότητα κατάποσης, αυτό μπορεί να επιφέρει πολλαπλά επεισόδια έντονου εμετού, τα οποία κάποιες φορές διαρκούν αρκετές ώρες. Ίσως να υπάρξουν επιπλοκές εάν, κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, το παιδί εισπνεύσει κατά λάθος ενώ κάνει εμετό· σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Εάν το παιδί έχει καταπιεί μια ποσότητα απορρυπαντικού και δεν κάνει εμετό, μην το προκαλέσετε εσείς.

Ερ. 3. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με τα μάτια ή το δέρμα;

Απ. 3. – Η επαφή με τα μάτια ενδέχεται να προκαλέσει έντονο ερεθισμό. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνο όταν συμβεί. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό, για αρκετά λεπτά, προκειμένου να απομακρύνετε πλήρως το απορρυπαντικό. Σε περιστατικά που έχουν καταγραφεί έως τώρα, δεν έχει παρατηρηθεί καμία μακροπρόθεσμη οφθαλμολογική βλάβη, μετά την έκθεση των ματιών σε κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων. Η έκθεση του δέρματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, ιδιαίτερα όταν το απορρυπαντικό παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται να ξεπλύνετε το δέρμα σχολαστικά. Επιπλέον, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ερ. 4. Γιατί οι κάψουλες προκαλούν τέτοιου είδους επιδράσεις στην υγεία;

Απ. 4. – Το υγρό απορρυπαντικό στο εσωτερικό των καψουλών πλυντηρίου ρούχων είναι σε ιδιαίτερα συμπυκνωμένη μορφή, διότι μία μόνο κάψουλα περιέχει την πλήρη ποσότητα των συστατικών απορρυπαντικού που απαιτείται για μία πλύση. Όταν ένα παιδί δαγκώσει μια κάψουλα, η υδατοδιαλυτή μεμβράνη που περιέχει το απορρυπαντικό ενδέχεται να σκιστεί και να απελευθερώσει το περιεχόμενό της. Λόγω του υψηλού βαθμού συμπύκνωσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, όπως έντονο εμετό ή ερεθισμό.

Ερ.5. Τι πρέπει να κάνετε εάν οι κάψουλες είναι κολλημένες μεταξύ τους; 

Απ. 5. – Χρησιμοποιείτε πάντα τις κάψουλες υγρού απορρυπαντικού με στεγνά χέρια, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας στη συσκευασία, καθώς αυτό θα μπορούσε να κάνει τις κάψουλες να κολλήσουν μεταξύ τους. Οι κάψουλες υγρού απορρυπαντικού ρούχων είναι κατασκευασμένες από βιοδιασπώμενη 100% υδατοδιαλυτή μεμβράνη, η οποία διαλύεται ταχέως στον κύκλο πλύσης. Αυτό σημαίνει ότι η υγρασία και οι υγρές συνθήκες εκτός του πλυντηρίου δεν είναι επιθυμητές. Τέτοιες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κόλληση των καψουλών μεταξύ τους ή σε διάλυσή τους εκτός του πλυντηρίου.  

Κατά συνέπεια: 

• Χρησιμοποιείτε πάντα τις κάψουλες με στεγνά χέρια 

• Κλείνετε και αποθηκεύετε τη συσκευασία σε κατάλληλο σημείο 

• Μην αποθηκεύετε σε νοτισμένα/υγρά περιβάλλοντα.  

Σε περίπτωση που οι κάψουλες κολλήσουν μεταξύ τους:

• Μη διαχωρίζετε κάψουλες που έχουν κολλήσει μεταξύ τους καθώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής στα μάτια ή στο στόμα σας· 

• Μην τρυπάτε, σπάτε ή κόβετε τις κάψουλες· 

• Εάν οι κάψουλες έχουν κολλήσει μεταξύ τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και δύο κολλημένες κάψουλες στο πλυντήριο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 

Ερ. 6. Ποια μέτρα λαμβάνει ο κλάδος των απορρυπαντικών για να αποτρέψει τέτοιου είδους ατυχήματα;

Απ. 6. – Οι κατασκευαστές καψουλών υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ασφάλεια των καταναλωτών τους. Εκτός από τις τροποποιήσεις στα προϊόντα και στις συσκευασίες, παρέχουν οδηγίες σε όλες τις συσκευασίες τους, μέσω ενός κίτρινου αυτοκόλλητου, και στο πλαίσιο προληπτικών εκστρατειών ενημέρωσης, όπως της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας A.I.S.E. «Διατηρήστε τις κάψουλες μακριά από τα παιδιά» πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων την παρούσα πολύγλωσση τοποθεσία web.

Δεσμευόμενος για την ασφάλεια του καταναλωτή, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία απορρυπαντικών θέτει συνεχώς σημαντικά μέτρα προστασίας ενάντια στα ατυχήματα. Συγχρόνως, ο κλάδος επισημαίνει ότι, όπως οποιοδήποτε άλλο απορρυπαντικό, οι κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία πριν και μετά τη χρήση, καθώς πρέπει να διατηρούνται πάντα μακριά από παιδιά. Η συνεχής εκπαίδευση των καταναλωτών είναι σημαντική, προκειμένου να ενισχύεται περαιτέρω η ασφαλής χρήση καψουλών υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων.

Η πρωτοβουλία A.I.S.E. «Κρατήστε τις κάψουλες μακριά από παιδιά» υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια των Παιδιών και από περισσότερους από 20 συνεργάτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, κέντρων δηλητηριάσεων και οργανώσεων για την ασφάλεια.