In een noodgeval (pdf)

Contact opnemen met het antigifcentrum

Antigifcentrum 070 245 245

Supergeconcentreerd wasmiddel

Peuters stoppen zowat alles in hun mond. Dat is nu eenmaal hun manier om de wereld te verkennen. Dit kan ook gebeuren als ze een capsule met vloeibaar wasmiddel te pakken krijgen. Als een kind een capsule in zijn mond stopt en erop bijt, kan de in water oplosbare folie rond het wasmiddel breken. De inhoud van de capsule komt dan vrij. Dat kan ernstig braken of irritatie veroorzaken, en kan bij het kind dus letsel veroorzaken. Het wasmiddel is namelijk erg geconcentreerd. Een kleine capsule met vloeibaar wasmiddel bevat immers voldoende product voor een volledige wasbeurt. Het vloeibare wasmiddel in de capsule is tweemaal zo krachtig als een gewoon geconcentreerd vloeibaar wasmiddel.

Ernstig braken

Wanneer een kind de inhoud van een capsule met vloeibaar wasmiddel heeft ingeslikt, moet u altijd een arts raadplegen, zelfs als het maar om een kleine hoeveelheid gaat en het kind geen zichtbare gezondheidsproblemen vertoont. In de meeste gevallen zal uw kind braken nadat het wasmiddel heeft ingeslikt. Afhankelijk van de ingeslikte hoeveelheid, kunnen er meerdere heftige braakaanvallen volgen, soms urenlang. Maar als uw kind niet uit zichzelf braakt, mag u het daar niet toe aanzetten.

Grondig spoelen

Wanneer een capsule breekt, kan de inhoud in de ogen van het kind terechtkomen of op de huid lekken. Dat kan ernstige irritatie veroorzaken. Spoel onmiddellijk voorzichtig af met water, gedurende meerdere minuten. Het is belangrijk dat u het wasmiddel volledig verwijdert. Raadpleeg altijd een arts.

Wanneer u een arts raadpleegt

Wanneer u medische zorgverleners raadpleegt, hebben zij informatie nodig over wat er is gebeurd, het product en de patiënt, zodat zij de geschikte behandeling kunnen aanraden:

  • Wanneer is het gebeurd?
  • Wat zijn de symptomen?
  • Welke eerste hulp hebt u verstrekt?
  • Hoe oud is het kind en/of hoeveel weegt het?
  • Is het kind voor zover u weet allergisch aan bepaalde stoffen?
  • Hoeveel product is ingeslikt of in de ogen of op de huid terechtgekomen? Als de volledige capsule verdwenen is, gaat het meestal om 25-30 milliliter.
  • Van welk merk is het product?
  • Houd de originele verpakking of het etiket van het product bij de hand.