Vragen en antwoorden

V1. Wat is het probleem?

A1. – De laatste jaren zijn er meerdere ongevallen geweest met jonge kinderen die capsules met vloeibaar wasmiddel te pakken hadden gekregen. Enkele van die ongevallen waren ernstig en sommige kinderen moesten zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. Capsules met vloeibaar wasmiddel zijn veilig als u ze gebruikt en bewaart volgens de gebruiksaanwijzingen. Wanneer kinderen toch een capsule te pakken krijgen en worden blootgesteld aan de inhoud, kunnen er ongevallen gebeuren. Vooral peuters, die zowat alles in hun mond stoppen, lopen risico. Daarom moeten capsules met vloeibaar wasmiddel altijd buiten het bereik van kinderen worden bewaard, voor en na gebruik.

V2. Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer het product per ongeluk wordt ingeslikt?

A2. – Wanneer het vloeibaar wasmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, zal het waarschijnlijk een braakreactie teweegbrengen. Afhankelijk van de ingeslikte hoeveelheid, kunnen er meerdere heftige braakaanvallen volgen, soms urenlang. Als het kind tijdens het braken per ongeluk inademt, kunnen er complicaties optreden en is soms zelfs een ziekenhuisopname vereist. Raadpleeg bij inslikken een arts. Als een kind wasmiddel heeft ingeslikt, maar niet braakt, mag u het daar niet toe aanzetten.

V3. Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer het product per ongeluk in de ogen of op de huid terechtkomt?

A3. – Oogcontact kan ernstige irritatie veroorzaken. Dat kan erg pijnlijk zijn. Het is dan ook belangrijk om de ogen voorzichtig te spoelen met water, gedurende meerdere minuten, totdat het wasmiddel volledig verwijderd is. Tot nu toe zijn er geen gevallen van langdurige oogschade na contact met capsules met vloeibaar wasmiddel gemeld. Huidcontact kan tot irritatie leiden, vooral wanneer het wasmiddel langere tijd in contact blijft met de huid. Ook in dit geval moet u de huid grondig afspoelen en een arts raadplegen.

Q4. Waarom zijn capsules zo gevaarlijk voor de gezondheid?

A4. – Het vloeibare wasmiddel in de capsules is erg geconcentreerd, want een enkele capsule bevat voldoende reinigende bestanddelen voor een wasbeurt. Wanneer een kind op een capsule bijt, kan de in water oplosbare folie rond het wasmiddel breken, zodat de inhoud vrijkomt. Omdat het product zo geconcentreerd is, kan het hevige reacties veroorzaken, zoals ernstig braken of irritatie.

5. Wat moet u doen als meerdere capsules samenkleven? 

A5. – Hanteer de capsules met vloeibaar wasmiddel altijd met droge handen, zodat de verpakking niet in contact komt met vocht. Daardoor kunnen ze immers aan elkaar kleven. Deze capsules met vloeibaar wasmiddel zijn gemaakt van een biologisch afbreekbare, volledig in water oplosbare film, die tijdens de wascyclus snel oplost. Het is dan ook niet wenselijk dat ze vóór gebruik vochtig worden of in een vochtige omgeving worden bewaard. Daardoor kunnen de capsules aan elkaar gaan kleven of kan de film oplossen buiten de wasmachine.  

We bevelen u dus aan: 

• De capsules altijd met droge handen te hanteren;

• De verpakking goed te sluiten en op een geschikte plaats te bewaren; 

• De capsules niet in een vochtige omgeving te bewaren.  

Wat als de capsules samenkleven? 

• Trek samenklevende capsules niet van elkaar los; zo zou er immers wasmiddel in uw ogen of mond kunnen spatten. 

• Doorprik, scheur of knip de capsules niet. 

• Kleven de capsules aan elkaar, dan kunt u tot twee capsules tegelijk in de machine gebruiken of de fabrikant contacteren.

V6. Wat doet de wasmiddelenindustrie om dergelijke ongevallen te voorkomen?

A6. – Fabrikanten van capsules met vloeibaar wasmiddel nemen de veiligheid van hun consumenten zeer ernstig. Zij passen indien nodig hun producten en verpakkingen aan en geven advies op alle verpakkingen in een geel kader en in proactieve communicatiecampagnes, zoals het Europese initiatief ‘Geen caps voor kids’ van A.I.S.E., waar deze meertalige website deel van uitmaakt.

De Europese wasmiddelenindustrie zet zich in voor de veiligheid van de consument en neemt voortdurend belangrijke maatregelen om ongevallen te voorkomen. Tegelijkertijd wijst de industrie erop dat capsules met vloeibaar wasmiddel, net als andere wasmiddelen, voor en na gebruik op een veilige plek moeten worden bewaard, buiten bereik van kinderen. Voortdurende consumentenvoorlichting is cruciaal om een veilig gebruik van capsules met vloeibaar wasmiddel nog verder te bevorderen.

Het initiatief ‘Geen caps voor kids’ van A.I.S.E. wordt gesteund door de European Child Safety Alliance en meer dan 20 Europese partners, waaronder ministeries, antigifcentra en veiligheidsorganisaties.